počas pandémie COVID-19 (od 16.3.2020).

Dištančné vzdelávanie žiakov.

počas pandémie COVID-19 (od 16.3.2020).


VÁŽENÍ RODIČIA

Informujeme Vás, že pedagógovia budú využívať pre žiakov metódu dištančného vzdelávania prostredníctvom  mailov, messengeru, iných sociálnych sietí a webstránky www.zsslavkov.sk zameraných na nadobúdanie, utvrdzovanie  a opakovanie učiva. 

Upozorňujeme na výzvy krízového štábu, aby počas prerušenej školskej dochádzky boli dodržiavané odporúčania, žiaci by sa mali zdržiavať v domácom prostredí a vzdelávacím aktivitám sa venovať v dopoludňajších hodinách.

 

Pre zobrazenie aktuálnych úloh kliknite  na záložku triedy.Vysielanie pre žiakov Školský klub

RTVS 2 - 9:15 až 10:00

Hodinka z triedy bez kriedy. Dvaja šikovní učitelia a celá kopa zábavných poznatkov.

Toto vysielanie je možné sledovať v pracovných dňoch vo vyššie uvedenom čase aj online na stránke RTVS 2, alebo z archívu.

Zdroj: https://www.rtvs.sk/televizia/program/Športový_klubPodpora počas dištančného štúdia ucimenadialku.sk

 

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka www.učímenadiaľku.sk ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

ZDROJ: http://www.ucimenadialku.sk/Ako čítať PDF dokumenty

Pdf je bežný formát pre publikovanie dokumentov na internete. Učebné materiály umiestnené na portáli zsslavkov ako pdf dokumenty môžeme čítať nasledovne.

Na počítači

Súbory si stiahneme do svojho počítača a čítame ich pomocou niektorého zo špecializovaných programov alebo využijeme funkcionalitu zabudovanú do prehliadača Google Chrome, v takom prípade nemusíme do počítača nič inštalovať.

Google Chrome – zadarmo, slovenská verzia, pracuje na Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Mac OS, Linux

Adobe Acrobat Reader – zadarmo, slovenská verzia, pracuje na Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Mac OS, Linux

Nitro PDF Reader - zadarmo, anglická verzia, pracuje na Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10

Foxit Reader – zadarmo, anglická verzia, pracuje na Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10

 

Na tablete alebo smartphone

iOS – čítanie pdf súborov je štandardne podporované systémom, nie je treba inú aplikáciu

Bluefire Reader – zadarmo, anglická verzia, pracuje na iPhone/iPad, iPad 2/iPhone Touch. Umožnuje čítať aj PDF súbory s Adobe DRM ochranou proti neautorizovanému kopírovaniu.

Android – čítanie pdf súborov je štandardne podporované systémom, nie je treba inú aplikáciu

Obchod Play - pdf reader.

 


Technická podpora

V prípade technických otázok napíšte na mail: jozefpetruszsns@gmail.com