počas pandémie COVID-19 (od 16.3.2020).

Dištančné vzdelávanie žiakov.

počas pandémie COVID-19 (od 16.3.2020).

Platnosť dištančného vzdelávania od 30.3.2020 do 3.4.2020


Vážení rodičia a milí žiaci 1. ročníka ! Oznam tr. učiteľa.

      Vzhľadom na neľahkú situáciu  pristupujú školy  k núdzovej forme vyučovania a to prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Žiaci ešte pred uzavretím školy dostali úlohy na domácu prípravu v písomnej forme od tr. učiteľa na dva týždne do 27. 3. 2020. Žiadam rodičov, ak sa dá, aby so žiakmi postupovali  rovnomerne. Ďalšie úlohy budú zasielané mailom rodičom  a zverejňované na stránke školy pod triedou 1. A začiatkom budúceho týždňa. 

                                                      Mgr. Miroslav Bujňák